You are here

Pershkrimi i teknologjise “Mirakatec® Pumping System

Sistemi i pompimit “Mirakatec® Pumping System” eshte i perbere nga disa komponente dhe nga nje mozaik kombinimesh mekanike e hidraulike. Ky sistem eshte i perbere nga disa patenta (inovacione) te regjistruara individualisht, te cilat me bashkimin e tyre krijojne sistemin “Mirakatec® Pumping System”, qe do te thote Gjenerim Graviteti Artificialishte per Lengje.

Ky sistem gjenerone artificialishte gravitet me te madh se graviteti natyral i tokes. Gje e cila jep efektin e levizjes se lengjeve ne kah te kundert te Tokes. Shpikja e ketij sistemi na jep mundesine e levizjes se lengjeve ne kah te kundert te gravitetit te tokes, gje e cila na jep mundesine qe ne te mos shpenzojme energji per te pompuar lengje nga niveli zero ne nivelin nje.

Kjo nuk do te thote qe nuk konsumon energji. Ky sistem konsumon energji vetem per te gjeneruar gravitetin artificial. Kjo energji qe shpenzohet per te krijuar gravitet eshte jo e barabarte me energjine qe shpenzohet per te zhvendosur te njejten sasi lengu ne te njejten lartesi. Diferenca e energjise se shpenzuar eshte me avantazhe ne raporte nje me dhjete me energjine qe tradicionalisht shpenzohet per te pompuar te njejten sasi uji ne te njejtin nivel.

Ky lloj sistemi eshte i limituar ne dimensionet dhe madhesite e tij. Ka nje madhesi te caktuar minimale per te funksionuar. Me i vogel se limitet e caktuara nuk mund te funksionoje. Kjo do te thote qe ky lloj sistemi eshte i disponueshem vetem per permasa industriale dhe nuk mund te ndertohet ne permasa per perdorim familjar ashtu si pompat tradicionale. Prodhimi ne permasa te vogla nuk mund te konkuroje pompat  qe ofron  aktualisht tregu i sotem.

Aplikimi i ketij sistemi behet duke rikthyer ne liqen ose ne basene volumin e ujit te nevojshem per te prodhuar energji me te gjithe kapacitetin e instaluar te turbinave. Fakti i prodhimit te energjise me kapacitet te plote per gjat gjit vitit, kthen industrin hidro-energjitike ne burim te sigurt energjitik, te riciklueshem dhe pa ndotje ambjentale per natyren.

Ne hidrocentralet me liqen rikthehet volumi i nevojshem i ujit qe mjafton per te mbajtur nivelin e liqenit ne kuoten e percaktuar nga ekspertet e kompanise sipas sezoneve. Kurse volumi i rrjedhes (pasi ka kaluar nepermjet turbinave) vazhdone rrugen e tij natyrale, duke mos rrezikuar deme apo permbytje ashtu si me pare. Ndersa ne hidrocentralet qe funksionojne me tubacione dhe qe nuk kane rezervuar ujor, sistemi komandohet nga instalimi i nje sensori ne basene, i cili komandon pompen qe te riktheje ne basen volumin e nevojshem te uijt, dhe jo me pake apo me shume.

Si perfundim teknologia e krijuar eshte nje kombinim inovacionesh te patentuara, te cilat me kombinimin e tyre, kursejne energji. Kjo teknologji eshte e shfrytezueshme per mbare tregun. Per te perfituar sherbimin qe ofron teknologjia e re duhet te lidhet kontrate me kompanine “Eagle Hydro Power” per te cilen nuk kushtezon ne investime per kete aplikim. Sistemi i pompimit “Mirakatec® Pumping System” eshte i aplikueshem ne cdo hidrocentral aktual te ndertuar, i pa kufizur nga terrenet gjeografike. Sistemi i pompimit “Mirakatec® Pumping System”prodhohet per rreth nje periudhe 3 mujore qe nga momenti i nenshkrimit te kontrates (ne varesi te kapaciteteve).
Aplikimi i sistemit “Mirakatec® Pumping System” eshte i mundur ne: Industrine Hidrike, Miniera, Ujsjellesa (ujin e pishjem), Industrine gjigande te Bujqesise, Indusrine Zjarrfikes. Te gjitha keto sherbime kontribuojne direkt ne uljen e kostove te prodhimeve te tyre.
Ne industrine Minerare ky sistem zevendesone pompat tradicionale duke i kursyer kompanive minerare per pompimin e ujit nga galerite e nendheshme ne siperfaqen e tokes deri ne masen 85%. Kjo do te thote qe Kompanite minerare do te shpenzojne 85% me pake energji se sa kane shpenzuar deri tani, per te pompuar te njejtin volum uji.

Duke folur per te ardhmen e kesaj teknologjie kompania “Eagle Hydro Power” ka disponibilitetin e implementimit te sistemit te ri te pompimit ne pjesen me te madhe te hidrocentraleve potencilae ekzistues ne rajon. Ky implenmentim jo vetem rrit te ardhurat per secilen nga kompanite por, e shenderonte rajonin ne nje nga prodhuesit me potencial dhe te qendrueshem te energjise te paster. Arritja e stabilitetit ne prodhimin e energjise do te mundesonte eksport te garantuar drejt vendeve qe nuk plotesojne kerkesat per energji me potencilain e tyre.

© 2012 EAGLE POWER - ENERGJI SHQIPONJE | All right reserved. || Design & Developed by EderStudio