Kompania "Eagle Hydro-Power"

Pershkrimi i Kompanise

“Eagle Hydro Power”, eshte nje shoqeri aksionere qe operon ne sektorin e sherbimit, ku me ane te sistemit te pompimit “Mirakatec® Pumping System” (patente me pronesi individuale) mundosohet rritja e sasise se ujit qe eshte e nevojshme per te arritur prodhimin me efektiv te kapacitetit te instaluar te hidrocentalit eksistues.

Tregu ne te cilin operon kompania eshte sektori i sherbimit, ku me ane te sistemit te pompimit “Mirakatec® Pumping System” mundosohet rritja e sasise se ujit qe eshte e nevojshme per te arritur prodhimin me efektiv te kapacitetit te instaluar te hidrocentalit eksistues. Kompania nuk konkuron me kompanite ekzistuese qe prodhojne energji nepermjet hidrocentrlaleve por, ajo eshte nje partnere qe ofron sherbim per rritje te kapaciteteve prodhuese dhe prodhimtetri konstante pergjat gjithe periudhave te vitit. 

© 2012 EAGLE POWER - ENERGJI SHQIPONJE | All right reserved. || Design & Developed by EderStudio